Pompele de căldură industriale apă – apă

Pompele de căldură industriale apă – apă

Pompele de căldură geotermale marca RVS, de tip apă – apă, reprezintă cea mai eficientă sursă de energie „verde”, pentru producerea de apă caldă cu temperaturi ridicate, de până la 90 °C.

În cazul în care există spațiu suficient pentru amplasarea sistemelor de colectare a căldurii, pompele de căldură geotermale RVS, oferă o eficiență energetică ridicată și contantă, pe toată durata anului.

Sursele de căldură pot fi reprezentate de:

Pompele de căldură geotermale RVS, sunt alegerea perfectă atât pentru producerea agentului termic pentru alimentarea oricărui tip de sistem de încălzire (individuală sau centralizată, de joasă sau de înaltă temperatură), cât și pentru producerea de apă caldă menajeră sau tehnologică.

Colectoare geotermale de suprafață

Căldura este extrasă din sol prin intermediul unor colectori construiți din țeavă de polietilenă. Colectorii sunt îngropați în sol și prin aceștia circulă un agent termic de tip antigel pentru a asigura protecția împotriva înghețului. Se recomandă ca solul să nu fie acoperit de asfalt sau beton.

Colectoare geotermale verticale

Căldura este extrasă din sol, de la adâncime, prin intermediul unor colectori construiți din țeavă de polietilenă și montați în foraje verticale. La adâncimi de peste 10 m, temperatura solului este constantă, cca (10…12) °C, ceea ce asigură și eficiență energetică relativ contantă pe toată durata anului. Prin colectori circulă un agent termic de tip antigel.

Foraje pentru apă din pânza freatică

Apa din pânza freatică, are temperatura relativ constantă, intre (7…12)°C, ceea ce asigură și eficiență energetică relativ contantă pe toatădurata anului. Între puțul de extragere si cel de deversare trebuie păstrată o distantă minimă.La amplasarea forajelor trebuie ținut cont de direcția de curgere a apei.

Racorduri la surse de apă de suprafață

Căldura este preluată (direct sau prin intermediul unui schimbător de căldură) dintr-o sursă de apă de suprafață (lac, fluviu, râu, pârâu, mare, etc.). Dacă există pericolul de îngheț a sursei de apă, este posibilă montarea în apă a unor colectori geotermali orizontali.

Conductele sistemelor de canalizare

Căldura este preluată cu ajutorul unor schimbătoare de căldură, de la apa menajeră, din sisteme de canalizare cu debit relativ constant ( Schimbător de căldură 2 ), sau din sisteme de evacuare a apei uzate din diverse procese industriale ( Schimbător de căldură 1 ). Temperatura apei din sistemele de canalizare este relativ constantă în intervalul (10…20) °C, iar în cazul apelor uzate, depinde de natura procesului industrial din care provin. Soluția este utilizată în multe orașe din Europa.