APLS Smart Control (ASC)

APLS Smart Control (ASC)

Comanda inteligentă locală (ASC) și managementul de la distanță, oferă împreună, o soluție integrată pentru supravegherea funcționării sigure și optime a pompelor de căldură și a diferitelor alte sisteme de producere a energiei termice.

Creșterea fiabilității sistemelor de încălzire

Pompele de căldură sunt echipamente foarte fiabile, care necesită întreținere minimă, iar uneori se consideră că acestea pot funcționa chiar și fără întreținere, pentru perioade foarte îndelungate de timp. Acest fapt este adevărat, fiind dovedit de tehnologia în sine. Cu toate acestea, într-o instalație de încălzire, pompa de căldură în sine, reprezintă doar unul dintre elementele constitutive ale sistemului. Mai există pompe de recirculare, supape, comandă și control inteligent, etc. Fiecare dintre aceste componente prezintă risc potențial de apariție a unor defecțiuni.

În procesul de proiectare, numeroase riscuri pot fi reduse, dar nu toate. Din punctul de vedere al utilizatorilor industriali, cel mai important aspect este ca atunci când există un necesar de căldură oarecare (de exemplu în cazul unei clădiri, sau al unui proces tehnologic), sistemul de încălzire să poată asigura cantitatea necesară de căldură. Un sistem fără unitate de comandă nu poate asigura corelarea continuă dintre puterea termică necesară la un moment dat și puterea termică produsă efectiv. Din acest motiv, sistemele cu pompe de căldură industriale se proiectează întotdeauna cu module de comandă și control. În cazul sistemelor de încălzire cu pompe de căldură, este uzual ca acestea să optimizeze producția de căldură și consumul de energie electrică, în condițiile în care solicitările aceste sisteme prezintă variații semnificative. Principalul scop al modulului ASC este tocmai soluționarea acestei funcționalități.

Importanța realizării unui modul de comandă eficient crește concomitent cu variabilitatea necesarului de energie termică și cu complexitatea sistemului. Modulul ASC este un sistem de comandă optimizat și prezintă atât posibilitatea de a emite alarme în cazul apariției unor defecțiuni, cât și posibilitatea de a emite avertizări timpurii, care permit evitarea unor întreruperi ulterioare, sau în cel mai rău caz, pot reduce durata acestora.

Modulul ASC funcționează ca nod de comunicare date, care centralizează toate datele primite de la pompele de căldură și alți senzori ai sistemului de încălzire. Modulul ASC poate fi configurat atât pentru sisteme cu puteri termice mici, cât și pentru sisteme cu puteri termice mari, fiind construit din elemente standardizate, de calitate industrială, extrem de fiabile.

Rolul sistemului de comunicație dintre centrul de supraveghere la distanță și sistemul de producere a energiei termice, asigurat de modulul ASC, este de a colecta, de a evalua informațiile disponibile provenite de la sistemul controlat și în cazul unor situații excepționale, de a informa persoanele responsabile cu privire la necesitatea de a iniția anumite măsuri de prevenție sau de remediere, necesare.
Scopul modulului ASC este de a conecta toate sursele de energie termică și de a transmite personalului tehnic de exploatare și întreținere, toate informațiile necesare și importante, privind modul de funcționare a echipamentelor controlate. În aceste condiții, personalul tehnic își poate îndeplini cu ușurință și profesionism, toate sarcinile referitoare la echipamentele controlate. Datele și informațiile transmise pot fi consultate și evaluate cu precizie, în timp real. Echipamentul permite și setarea, respectiv configurarea de la distanță a parametrilor configurabili ai echipamentelor, chiar și în timpul funcționării acestora.

În figura alăturată, sunt prezentate, ca exemplu, modul de selecție a unor parametrii și curbele de variație în timp a acestor parametrii. În exemplul considerat, cu galben este reprezentată temperatura returului sistemului de încălzire și cu portocaliu este reprezentată temperatura returului pompei de căldură.

Eficiența producției și transportului energiei termice

Pompele de căldură industriale sunt destinate exclusiv funcționării ca surse tehnologice de energie termică. Modalitățile de transport a energiei termice produse de pompele de căldură, până la locul de utilizare, pot să fie foarte diferite, iar modulul ASC poate să influențeze în mod benefic acest proces.

În cazul în care utilizatorul solicită o funcție locală de comandă a modulului ASC, acesta va conține o unitate de comandă logică, programabilă (PLC), care are implementat un software de comandă, cu parametri care pot fi configurați. Este disponibil un număr ridicat de interfețe de intrare/ieșire care permite realizarea setărilor și configurărilor. Configurarea modulului ASC cu interfețele necesare, se realizează în etapa de proiectare a sistemului de încălzire cu pompe de căldură.
Un exemplu de utilizare eficientă și benefică a modulului ASC, este reprezentat de asigurarea comenzilor de funcționare în cascadă a pompelor de căldură și eventual a altor surse de încălzire disponibile. În cazul sistemelor de încălzire cu mai multe surse de căldură, necesarul de energie termică poate fi asigurat prin pornirea sau oprirea acestora, în funcție de eficiența energetică a fiecăruia și de puterea termică pe care o pot asigura. Această modalitate de exploatare a sistemului de încălzire, permite reglarea optimizată a modului de funcționare a echipamentelor. Algoritmul de pornire și oprire a surselor de căldură poate să țină cont pe lângă eficiența energetică a echipamentelor și de costurile de exploatare de la un moment dat, de exemplu în funcție de modul de variație a tarifelor orare sau de zi / noapte a energiei electrice sau a altor combustibili, dar și de asigurarea corelației dintre necesarul variabil de căldură și puterile termice ale echipamentelor disponibile. Combinația acestor parametrii, permite atât exploatarea optimizată a sistemului de încălzire cât și asigurarea unui număr echilibrat de ore de funcționare a echipamentelor de același tip, pentru a evita riscul de suprasolicitare a unor echipamente.