Pompele de căldură industriale aer – apă

Pompele de căldură industriale aer – apă

Pompele de căldură aer-apă RVS, reprezintă soluția optimă pentru încălzire și preparare apă caldă în numeroase situații în care nu este posibilă utilizarea pompelor de căldură apă – apă, de exemplu dacă nu există spațiu disponibil pentru amplasarea colectoarelor sau a forajelor, respectiv a puțurilor sau conductelor pentru colectarea apei din pânza freatică sau de suprafață. Reprezintă soluția perfectă când în zona obiectivului deservit nu există rețea de gaz natural, sau când accesul la această rețea este limitat.

Pompele de căldură RVS reprezintă solutia optimă pentru a produce căldură „verde”. Emisiile acestor echipamente sunt 0, dacă energia electrică absorbită provine din surse regenerabile.
Sistemul ASC de monitorizare și control, permite conectarea pompelor de căldură aer – apă sau apă – apă in cascadă, atât între ele cât și cu alte surse de energie termică, inclusiv cazane cu funcționare pe gaz natural. Astfel pot fi create sisteme cu puteri termice mari și foarte mari, utilizabile în numeroase aplicații, de exemplu în sisteme de încălzire centralizată (termoficare). În acest mod, pompele de căldură RVS, pot fi integrate ușor în sisteme de încălzire existente, cu adaptări minime.

Pentru pompele de căldură aer – apă, costurile de instalare sunt mult mai reduse decât pentru pompele de căldură apă – apă și din acest motiv sunt utilizate în numeroase aplicații.

Singurul dezavantaj al pompelor de căldură aer – apă, față de pompele de căldură apă – apă, este acela că au performanțele dependente de temperatura ambiantă.

Intrarea și ieșirea aerului ambiental la pompele de căldură industriale aer-apă.