POMPE DE CĂLDURĂ

De ce să alegeți CO2?

În contextul preocupărilor actuale privind schimbările climatice şi al noilor reglementări europene privind agenţii frigorifici cu efect de seră, este necesară şi reconsiderarea agenţilor frigorifici naturali, cum sunt NH3 (R717) şi CO2 (R744), agenţi care prin comparaţie cu freonii utilizaţi în prezent în industria frigorifică, practic nu prezintă nici un impact asupra mediului ambiant. Potenţialul de încălzire globală (Global Warming Potential – GWP) al NH3 este 0 şi al CO2 este 1, în timp ce potenţialul de distrugere a stratului de ozon (Ozone Depletion Potential – ODP) este 0 pentru ambii agenţi, GWP al CO2 poate fi neglijat, când este utilizat în aplicaţii tehnice, deoarece acesta reprezintă un produs secundar din numeroase procese industriale.

Download cataloage

Recomandare

Pompele de căldură RVS cu CO2, prezintă eficiență energetică ridicată și impact redus asupra mediului. Aceste echipamente utilizează mediul ambiant ca sursă de căldură și produc agent termic sub formă de apă caldă, cu temperaturi ridicate, până la 90°C. Pot fi utilizate cu succes pentru încălzirea unor clădiri noi sau existente, dar pot și să deservească diverse procese tehnologice. Când sunt alimentate cu energie electrică produsă din surse regenerabile, funcționează fără nici un fel de emisii.
Prof. dr. ing. Mugur Bălan
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca